Priser dykutflykter

PRISER DYKUTFLYKTER

Dyk Längd Price Pris (EUR)
Övrigt
Icke dykare båtutflykt, halvdag ½ dag 14 Utrustning för dykning ingår
De dyker-Check dyk-on beach ½ dag 20 viktbälte + flaska ingår
1 Dyk ½ dag 34 bly+flaska+båt+ledare för dykning
2 Dyking 1 dag 64 bly+flaska+båt+ledare för dykning
4 Dyking 2 dagar 124 bly+flaska+båt+ledare för dykning
6 Dyking 3 dagar 180 bly+flaska+båt+ledare för dykning
8 Dyking 4 dagar 224 bly+flaska+båt+ledare för dykning
10 Dyking 5 dagar 250 bly+flaska+båt+ledare för dykning
12 Dyking 6 dagar 288 bly+flaska+båt+ledare för dykning
natdyk   34 bly+flaska+båt+ledare för dykning
Snorkling på ön, eller vrak   40 full utrustning, min. 4 dykare

Hyra av utrustning Priser (EUR)
Regulator Scubapro+Octopus+Konsoll 8
Våtdräkt 6,5 mm 5
Handskar 3
Dykning boots 3
Mask + Fenor 4
Dykväst/BCD 6
Ståltank 12 L 7
Ståltank 15 L 9
Viktbälte 2
Dyklampa 6
Påfyllning av tank 200 bar 0.8

SCUBA SET Priser (EUR)
Komplett dykutrustning 1-4 Dyk (per Dyk) 17
Komplett dykutrustning 5-6 Dyk (per Dyk) 14
Komplett dykutrustning 7-12 Dyk (per Dyk) 12


Dykkurser SSI Scuba School Internationa Varaktighet Lågsäsong
Högsäsong
Discovery (Upptäck dykning) - 1 dyk med instruktör. Introduktion till dykning med all utrustning ner till 6 meters djup. 1 dag 50 € 55 €
Check dive (Repetitionsdyk) - 1 dyk med erfaren instruktör. Meningen med dyket är kontroll av erfarenhetsnivå för redan certifierade dykare efter ett längre tids uppehåll (refresh dive). Även för att repetera säkerhetsrutiner under dykning. Genom detta kan vi sedan anpassa dyksemestern efter dykarens erfarenhet. 1 dag 40 € 45 €
Try scuba (Prova på dyk) - 2 dyk. Introduktion till snorkling (första dagen) följt av enkla dyk med full dykutrustning. 1 dag 60 € 70 €
Scuba diver (Dykare) - 3 dyk. Introduktion till snorkling (första dagen) följt av dykning med all utrustning. SSI studiematerial i digital form och OWD (Open Water Diver) studiematerial och diplom är inkluderat. 3 dagar 175 € 195 €
Junior OWD - Komplett dykkurs under 6 dagar för juniorer mellan 10 och 15 år. SSI studiematerial i digital form eller bokform ingår i elevens hemspråk. Diplom och internationell dyklicens ingår. dagar 340 € 360 €
Open water diver - Komplett dykkurs under 5 dagar. SSI studiematerial i digital form eller bokform ingår i elevens hemspråk. Diplom och internationell dyklicens ingår.   6 dagar 340 € 360 €

Specialty Course (specialkurser) - Specialkurser är avancerade kurser som:
djupdykning, navigation, nattdykning,
vrakdykning, båtdykning etc.

Varje specialkurs består av 2 eller 3 specialdyk beroende på kurs. Diplom och internationellt erkänd specialdyklicens är inkluderat i priset. Kravet för att gå specialkurs är att du har minst OWD licens och minst 7 loggade dyk. Rabatt för bokning av flera specialkurser. 10% vid bokning av 2 kurser, 15% vid 3 kurser och
20% vid 4 kurser.

  120 €
Stress & Rescue (Räddningsdyk) - Kurs som utbildar dykare om självräddning, att känna igen stress vid dykning och räddning av andra vid dykolyckor. SSI studiematerial i digital form, diplom och internationell dyklicens ingår.
 
3 days 160 € 180 €

Skriv ut E-post